Cartea:   » »

Cărți

Rugaciuni pentru sfintirea fantanii

Rugăciuni pentru sfinţirea fântânii

 

(1)

Rugăciune la începutul săpatului fântânii

 

Se face mai întâi sfinţirea cea mică a apei.

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Doamne, Dumnezeul nostru, Atotţiitorule şi Atotputernice, Care toate le faci şi le prefaci numai cu voinţa Ta; Care, prin locuri neumblate, afli trecere cu înţelepciunea Ta cea negrăită şi necuprinsă; Cel ce din piatră seacă ai făcut să curgă izvoare de ape şi ai adăpat pe poporul Tău cel însetat, Însuţi şi acum, Stăpâne a toate, ascultă rugăciunea noastră, a păcătoşilor şi nevrednicilor robilor Tăi, şi ne dăruieşte nouă în acest loc apă limpede, bună, îmbelşugată pentru trebuinţe şi nevătămătoare la băut, pentru ca şi întru aceasta să slăvim preasfânt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

(2)

Rugăciune după terminarea fântânii

Se face mai întâi sfinţirea cea mică a apei.

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Dumnezeule cel mare şi minunat, Care, cu bunătatea Ta cea nespusă şi cu purtarea Ta de grijă cea bogată, chiverniseşti viaţa omenească; Care ne‑ai dăruit nouă bunătăţile cele pământeşti, şi apa cea amară din vremea lui Moise ai prefăcut‑o în dulceaţă pentru popor, şi apele cele vătămătoare din vremea lui Elisei cu sare le‑ai dres; iar apostolului Tău Petru, prin vedenie, i‑ai dat poruncă să nu socotească nimic spurcat sau necurat, Însuţi Stăpâne, Iubitorule de oameni, prin însemnarea chipului Crucii Tale, curăţeşte apa aceasta de toată necurăţia şi sfinţeşte‑o cu Duhul Tău cel Sfânt, spre a fi curată celor ce vor bea din ea. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, Care binecuvintezi şi sfinţeşti toate şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Părintelui Tău celui fără de început şi Preasfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

(3)

Rânduiala ce se face când a căzut ceva spurcat

în fântână

Se cuvine mai întâi să se scoată din fântână toată apa, dimpreună cu tot mâlul şi necurăţiile; apoi preotul, aprinzând lumânări şi luând cădelniţa, cădeşte fântâna împrejur; după aceea toarnă în chipul crucii, de trei ori, apă sfinţită de la Botezul Domnului. Şi, stând cu faţa către răsărit, se roagă zicând:

 

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Doamne Dumnezeul Puterilor, Care toate le‑ai făcut foarte bune; Care cu numele Tău curăţeşti toată spurcăciunea şi necurăţia şi prefaci şi sfinţeşti toate, însuţi şi acum, Stăpâne, vino în acest ceas prin chipul Crucii Tale şi curăţeşte fântâna aceasta de necurăţia ce s‑a aflat în ea şi, venind în ajutorul nedesăvârşitei noastre minţi şi neputinţei gândurilor, să nu ne osândeşti pe noi, care nu putem înţelege cele foarte bune, ci ne curăţeşte şi pe noi de toată întinăciunea trupului şi a sufletului, şi sfinţeşte apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Că Tu eşti sfinţirea noastră, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Se citeşte apoi rugăciunea de la terminarea fântânii.

Cuvinte cheie: , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul