Cartea:   » »

Cărți

Rugaciuni pentru sfintirea fantanii

Rugăciuni pentru sfinţirea fântânii

 

(1)

Rugăciune la începutul săpatului fântânii

 

Se face mai întâi sfinţirea cea mică a apei.

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Doamne, Dumnezeul nostru, Atotţiitorule şi Atotputernice, Care toate le faci şi le prefaci numai cu voinţa Ta; Care, prin locuri neumblate, afli trecere cu înţelepciunea Ta cea negrăită şi necuprinsă; Cel ce din piatră seacă ai făcut să curgă izvoare de ape şi ai adăpat pe poporul Tău cel însetat, Însuţi şi acum, Stăpâne a toate, ascultă rugăciunea noastră, a păcătoşilor şi nevrednicilor robilor Tăi, şi ne dăruieşte nouă în acest loc apă limpede, bună, îmbelşugată pentru trebuinţe şi nevătămătoare la băut, pentru ca şi întru aceasta să slăvim preasfânt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

(2)

Rugăciune după terminarea fântânii

Se face mai întâi sfinţirea cea mică a apei.

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Dumnezeule cel mare şi minunat, Care, cu bunătatea Ta cea nespusă şi cu purtarea Ta de grijă cea bogată, chiverniseşti viaţa omenească; Care ne‑ai dăruit nouă bunătăţile cele pământeşti, şi apa cea amară din vremea lui Moise ai prefăcut‑o în dulceaţă pentru popor, şi apele cele vătămătoare din vremea lui Elisei cu sare le‑ai dres; iar apostolului Tău Petru, prin vedenie, i‑ai dat poruncă să nu socotească nimic spurcat sau necurat, Însuţi Stăpâne, Iubitorule de oameni, prin însemnarea chipului Crucii Tale, curăţeşte apa aceasta de toată necurăţia şi sfinţeşte‑o cu Duhul Tău cel Sfânt, spre a fi curată celor ce vor bea din ea. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, Care binecuvintezi şi sfinţeşti toate şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Părintelui Tău celui fără de început şi Preasfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

(3)

Rânduiala ce se face când a căzut ceva spurcat

în fântână

Se cuvine mai întâi să se scoată din fântână toată apa, dimpreună cu tot mâlul şi necurăţiile; apoi preotul, aprinzând lumânări şi luând cădelniţa, cădeşte fântâna împrejur; după aceea toarnă în chipul crucii, de trei ori, apă sfinţită de la Botezul Domnului. Şi, stând cu faţa către răsărit, se roagă zicând:

 

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Doamne Dumnezeul Puterilor, Care toate le‑ai făcut foarte bune; Care cu numele Tău curăţeşti toată spurcăciunea şi necurăţia şi prefaci şi sfinţeşti toate, însuţi şi acum, Stăpâne, vino în acest ceas prin chipul Crucii Tale şi curăţeşte fântâna aceasta de necurăţia ce s‑a aflat în ea şi, venind în ajutorul nedesăvârşitei noastre minţi şi neputinţei gândurilor, să nu ne osândeşti pe noi, care nu putem înţelege cele foarte bune, ci ne curăţeşte şi pe noi de toată întinăciunea trupului şi a sufletului, şi sfinţeşte apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Că Tu eşti sfinţirea noastră, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Se citeşte apoi rugăciunea de la terminarea fântânii.

Cuvinte cheie: , , , , ,

Warning: fopen(http://pateric.ro/slider.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home2/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home2/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 9

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home2/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 10