Cartea:   » »

Cărți

Rugaciune pentru nepoluare si pentru schimbarea vanturilor

Rugăciune pentru neplouare şi pentru schimbarea vânturilor

Făcută de Calist, patriarhul Constantinopolului.

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Bunule şi Iubitorule de oameni, Doamne, Care numai cu cuvântul ai zidit făptura şi din ea ai plăsmuit pe om; iar mai pe urmă, prin iubirea de oameni cea negrăită, fiind acesta căzut şi făcut rob păcatului, l‑ai ridicat şi l‑ai sfinţit ca să nu piară cu totul lucrul mânilor Tale şi i‑ai dat lui şi poruncile Tale spre aducere aminte de venirea Ta şi de învăţăturile Tale despre dumnezeiasca Ta întrupare, căci pentru aceasta Te‑ai ostenit şi Te‑ai nevoit şi ai flămânzit şi ai însetat, plinind toate cele omeneşti pentru noi, precum se cuvenea, şi ai intrat în corabie şi ai umblat pe mare, şi valurile cele sălbatice şi iuţimea vânturilor ai înfrânat, şi ai suferit a pătimi toate până şi cruce şi moarte, ca, prin ceea ce ai pătimit şi Te‑ai ispitit, să ne ajuţi nouă celor neputincioşi, Însuţi şi acum, împărate Sfinte, Care ai luat neputinţa noastră cu iubirea Ta de oameni, milostiveşte‑Te spre noi cei înviforaţi atât de mult şi împresuraţi de lipsa celor trebuitoare. Dă‑ne nouă bunătatea Ta; adapă pământul nostru cu apă curată spre aducere de roadă; văzduhuri folositoare ne dăruieşte. Şi precum oarecând pe ucenicii Tăi cei învăluiţi de valuri i‑ai scăpat din mare şi din furia vânturilor, aşa şi acum ne scapă şi pe noi de primejdia ce ne‑a cuprins. Opreşte şi acum valurile cele sălbatice ale mării, linişteşte vânturile cele potrivnice cu porunca Ta cea dumnezeiască; dă‑ne pace şi odihnă în locul tulburării. Aşa, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, vezi şi caută din sfânt locaşul Tău spre via aceasta pe care a sădit‑o dreapta Ta şi o desăvârşeşte pe ea şi trimite Duh drept spre scăpare din primejdiile care vin asupra noastră, pentru rugăciunile Maicii care Te‑a născut şi ale tuturor sfinţilor.

Cuvinte cheie: , , ,

Warning: fopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: fopen(http://pateric.ro/slider.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 9

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 10