Cartea:   » »

Cărți

Rugaciune pentru cei ce sunt bolnavi de najit

Rugăciune pentru cei ce sunt bolnavi de năjit

Domnului să ne rugăm.

Stăpâne atotţiitorule, doctorul sufletelor şi al trupurilor, Cel ce smereşti şi înalţi, Care pedepseşti şi iarăşi tămăduieşti, cercetează cu mila Ta pe robul Tău (N). Tinde braţul Tău cel plin de tămăduire şi de doctorie şi‑l tămăduieşte pe acesta. Ridică‑l din pat şi din boală şi ceartă duhul neputinţei. Depărtează de la el toată durerea şi boala năjitului; porunceşte‑i să se ducă şi să se depărteze de la robul Tău (N). Aşa, Doamne Sfinte, Atotputernice, Dumnezeul părinţilor noştri, Care ai făcut cerul şi pământul cu toată podoaba lor, depărtează această durere a năjitului de la robul Tău (N), din cap, din creieri, din ochi, din buze, din dinţi, din măsele, din nări, din urechi, din grumaji şi din toate mădularele lui, şi‑l fă grabnic sănătos. Iar eu smeritul preot mă rog marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Preacuratei Maicii Sale şi tuturor puterilor cereşti să facă deplin sănătos pe robul lui Dumnezeu (N), care este pecetluit şi botezat în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Năjit – (Popular) nume generic dat nevralgiilor, durerilor de dinţi, inflamaţiilor urechii ş.a., de la nézit (bulg.).

Cuvinte cheie: ,

Warning: fopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: fopen(http://pateric.ro/slider.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 9

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 10