Cartea:   » »

Cărți

Rugaciune pentru casa ce este suparata de duhuri rele

Rugăciune pentru casa ce este supărată de duhuri rele

Se face mai întâi sfinţirea cea mică a apei.

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, Fiul Dumnezeului celui viu, Care Te porţi pe heruvimi; Cel ce eşti mai presus decât toată începătoria şi stăpânia şi puterea şi domnia; Tu cel mare şi înfricoşător peste toţi care sunt împrejurul Tău; Cel ce ai aşezat cerul deasupra noastră şi ai făcut pământul cu tăria Ta şi ai îndreptat lumea cu înţelepciunea Ta; Care cutremuri din temelie cele de sub cer, încât şi stâlpii lor se clatină; Cel ce zici soarelui şi nu răsare ascunzându‑se după stele; Care ameninţi marea şi o usuci pe ea; a Cărui mânie topeşte stăpâniile şi puterile, şi din pricina Căruia pietrele s‑au sfărâmat; Care ai zdrobit porţile cele de aramă şi zăvoarele cele de fier le‑ai rupt, pe cel tare l‑ai legat şi pe slujitorii lui i‑ai risipit; pe tiran cu crucea Ta l‑ai doborât şi pe balaur cu undiţa întrupării Tale l‑ai prins şi cu lanţuri l‑ai legat în întunericul iadului. Tu, Doamne, întărirea celor ce‑şi pun nădejdea în Tine, zidul cel tare al celor ce şi‑au pus încrederea în Tine, depărtează, izgoneşte şi împrăştie toată lucrarea diavolească, toată năvălirea satanei, toată bântuiala puterii celei potrivnice de la casa aceasta şi de la cei ce locuiesc în ea, care poartă semnul crucii Tale celei biruitoare şi înfricoşătoare împotriva demonilor, şi care cheamă numele Tău cel sfânt.

Aşa, Doamne, Care ai izgonit legiunea de demoni şi ai poruncit duhului celui surd şi mut şi necurat să iasă din omul cel cuprins de el şi să nu se mai întoarcă; Cel ce ai nimicit toată tabăra vrăjmaşilor noştri cei nevăzuţi, iar credincioşilor ce Te cunosc pe Tine le‑ai zis: iată, vă dau vouă putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului, însuţi, Stăpâne, păzeşte pe toţi care sunt în casa aceasta de toată vătămarea şi ispita, izbăvindu‑i de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de întâlnirea cu demonul de amiază, pentru ca robii Tăi şi roabele Tale şi pruncii îndulcindu‑se de ajutorul Tău şi cu tabără îngerească fiind păziţi, toţi ca unul, într‑un gând, cu credinţă să cânte: Domnul este ajutorul meu şi nu mă voi teme de ce‑mi va face mie omul. Şi iarăşi: nu mă voi teme de rău, pentru că Tu cu mine eşti. Căci Tu eşti, Dumnezeule, întărirea mea, Stăpânitor tare, Domn al păcii, Tată al veacului ce va să fie, şi împărăţia Ta este împărăţia veşnică. Că a Ta, a Unuia, este împărăţia şi puterea şi slava, împreună cu Părintele Tău cel fără de început şi cu Preasfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cuvinte cheie: , , ,

Warning: fopen(http://pateric.ro/slider.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home2/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home2/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 9

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home2/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 10