Cartea:   » »

Cărți

Rugaciune la ingrozirea de tunete si de fulgere

Rugăciune la îngrozirea de tunete şi de fulgere

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Iarăşi ne aducem aminte de pedeapsa Ta, Doamne, Iubitorule de oameni Stăpâne, iară‑şi rugăciuni de iertare de la robii Tăi cei netrebnici, care ştim că, cu cât prisoseşte mulţimea păcatelor, cu atât mai mult le covârşeşti pe acestea cu milostivirea Ta care nu ţine minte răul. Pentru aceea ne rugăm Ţie: întoarce mânia Ta de la noi, ca nu în veac să Te mânii pe noi, ci cu mila Ta să ne înviezi pe noi cu îndurările Tale. Doamne, Dumnezeul nostru, Care întăreşti tunetul şi slobozeşti fulgerele şi toate le faci spre mântuirea lucrurilor mâinilor Tale, caută cu iubirea de oameni şi ne izbăveşte pe noi de tot necazul, mânia şi nevoia şi de îngrozirea cea de acum; că ai tunat din cer, Doamne, şi fulgerele ai înmulţit şi ne‑ai tulburat pe noi; îndură‑Te spre noi, Milostive; la Tine scăpăm, şi milele Tale cele bogate trimite peste noi şi miluieşte pe robii Tăi, ca un bun şi iubitor de oameni, ca să nu ne ardă pe noi focul mâniei Tale, nici să ne topească pe noi iuţimea fulgerelor şi a tunetelor Tale; ci după ştiută milostivirea Ta potoleşte‑Ţi mânia şi schimbă văzduhul în bună linişte, şi cu razele soarelui risipeşte întunecimea care este asupra noastră şi împrăştie norii cei întunecaţi. Că Tu eşti Dumnezeul milelor, al îndurărilor şi al iubirii de oameni, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cuvinte cheie: , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul