Cartea:   » »

Cărți

Rugaciune care se face cand se imbolnavesc orice fel de animale

Rânduiala care se face când se îmbolnăvesc orice fel de animale

Mergând preotul la locul unde se află animalele bolnave, face după obicei întâi sfinţirea cea mică a apei, apoi îndată zice

PSALMUL 8

Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Că s‑a înălţat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor şi a celor ce sug ai săvârşit laudă, pentru vrăjmaşii Tăi, ca să amuţeşti pe vrăjmaş şi pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le‑ai întemeiat, îmi zic: Ce este omul că‑Ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, ca să‑l cercetezi pe el? L‑ai micşorat pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l‑ai încununat pe el. L‑ai pus pe dânsul peste lucrurile mâinilor Tale, toate le‑ai supus sub picioarele lui: oile şi boii, toate; încă şi dobitoacele câmpului; păsările cerului şi peştii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul!

 

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai putere peste toată făptura, Ţie ne rugăm şi cu umilinţă cerem: precum; ai binecuvântat şi ai înmulţit turmele patriarhului Iacob, asemenea binecuvintează şi animalele robului Tău acestuia (N), înmulţeşte‑le, întăreşte‑le şi le fă pe ele întru mii; izbăveşte‑le de toată asuprirea diavolului, de prădători, de toată bântuiala vrăjmaşului, de văzduhul cel neprielnic şi de toată boala molipsitoare. Apără‑le cu sfinţii Tăi îngeri, şi depărtează de la ele toată boala şi toată pizma şi ispita farmecelor şi a vrăjitoriei, care vin din lucrarea diavolească. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată stropeşte animalele bolnave cu apa cea sfinţită, zicând această

Rugăciune

(letrină două rânduri) Binecuvintează, Doamne, turma aceasta şi o izbăveşte pe dânsa de toată răutatea, de răpirea vrăjmaşilor celor văzuţi şi a celor nevăzuţi, de cumplita moarte, de toată boala şi neputinţa şi de toată lucrarea diavolească; înmulţeşte‑o în numele Tău cel sfânt, şi prin stropirea cu această apă sfinţită dăruieşte‑i sănătate. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Cuvinte cheie: , ,

Warning: fopen(http://pateric.ro/slider.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home2/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home2/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 9

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home2/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 10