Cartea:   » »

Cărți

Rugaciune cand leapada femeia

Rugăciune când leapădă femeia

Preotul face începutul, zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia…

Apoi troparul zilei şi rugăciunea aceasta:

Domnului să ne rugăm.

(letrină 2 rânduri) Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Care Te‑ai născut din Sfânta de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria şi în iesle ca un prunc ai fost culcat, Însuţi pe roaba Ta aceasta (N), care astăzi a căzut în păcat de ucidere cu voie sau fără de voie şi a lepădat pe cel zămislit într‑însa, miluieşte‑o după mare mila Ta şi iartă‑i păcatele cele de voie şi cele fără de voie. Fereşte‑o de toate uneltirile diavolului şi curăţeşte‑i întinăciunea; vindecă‑i durerile; sănătate şi putere trupului şi sufletului dăruieşte‑i, Iubitorule de oameni, şi cu înger de lumină păzeşte‑o de toată năvălirea nevăzuţilor demoni. Aşa, Doamne, scap‑o de neputinţă şi de slăbiciune şi o curăţeşte de toată întinăciunea cea trupească şi de tot felul de dureri ale pântecelui ce vin asupra ei. Şi, prin mila Ta cea multă, o scoală pe ea, întărindu‑i neputinciosul ei trup şi o ridică din patul în care zace. Că în păcate şi în nelegiuiri ne‑am născut şi toţi suntem necuraţi înaintea Ta, Doamne, şi cu frică strigăm şi grăim: Caută din cer şi vezi neputinţa noastră, a celor osândiţi. Iartă pe roaba Ta (N), care a căzut în păcat de ucidere cu voie sau fără de voie şi a lepădat pe cel zămislit într‑însa; şi pe toţi câţi s‑au aflat şi s‑au atins de dânsa, ca un Dumnezeu bun şi de oameni iubitor, după mare mila Ta, miluieşte‑i şi‑i iartă, că Tu singur ai putere a ierta păcatele şi fărădelegile, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună şi Părintelui şi Preasfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apoi obişnuitul sfârşit.

 

Cuvinte cheie: , ,

Warning: fopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: fopen(http://pateric.ro/slider.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 9

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 10