Cartea:   » »

Cărți

Rugaciune cand leapada femeia

Rugăciune când leapădă femeia

Preotul face începutul, zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia…

Apoi troparul zilei şi rugăciunea aceasta:

Domnului să ne rugăm.

(letrină 2 rânduri) Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Care Te‑ai născut din Sfânta de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria şi în iesle ca un prunc ai fost culcat, Însuţi pe roaba Ta aceasta (N), care astăzi a căzut în păcat de ucidere cu voie sau fără de voie şi a lepădat pe cel zămislit într‑însa, miluieşte‑o după mare mila Ta şi iartă‑i păcatele cele de voie şi cele fără de voie. Fereşte‑o de toate uneltirile diavolului şi curăţeşte‑i întinăciunea; vindecă‑i durerile; sănătate şi putere trupului şi sufletului dăruieşte‑i, Iubitorule de oameni, şi cu înger de lumină păzeşte‑o de toată năvălirea nevăzuţilor demoni. Aşa, Doamne, scap‑o de neputinţă şi de slăbiciune şi o curăţeşte de toată întinăciunea cea trupească şi de tot felul de dureri ale pântecelui ce vin asupra ei. Şi, prin mila Ta cea multă, o scoală pe ea, întărindu‑i neputinciosul ei trup şi o ridică din patul în care zace. Că în păcate şi în nelegiuiri ne‑am născut şi toţi suntem necuraţi înaintea Ta, Doamne, şi cu frică strigăm şi grăim: Caută din cer şi vezi neputinţa noastră, a celor osândiţi. Iartă pe roaba Ta (N), care a căzut în păcat de ucidere cu voie sau fără de voie şi a lepădat pe cel zămislit într‑însa; şi pe toţi câţi s‑au aflat şi s‑au atins de dânsa, ca un Dumnezeu bun şi de oameni iubitor, după mare mila Ta, miluieşte‑i şi‑i iartă, că Tu singur ai putere a ierta păcatele şi fărădelegile, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună şi Părintelui şi Preasfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apoi obişnuitul sfârşit.

 

Cuvinte cheie: , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul