Cartea:   » »

Cărți

Rugaciuen la inceperea temeliei casei

Rugăciune la începerea temeliei casei

Se face mai întâi sfinţirea cea mică a apei.

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Dumnezeule atotţiitorule, Care ai făcut cerul cu înţelepciune şi ai întemeiat pământul pe tăria lui, Ziditorule şi Făcătorule a toate, caută spre robul Tău (N), care cu puterea tăriei Tale voieşte să ridice casă pentru locuinţă şi prin zidire să o înalţe; întăreşte‑o pe ea pe piatra cea tare, ca, după glasul cel dumnezeiesc al Evangheliei Tale, nici vântul, nici apa, nici altceva să nu o poată strica. Ajută‑i să o înalţe până la capăt şi pe cei care vor să locuiască în ea îi păzeşte de toată bântuiala celui potrivnic. Că a Ta este stăpânirea şi a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cuvinte cheie: , ,

Warning: fopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: fopen(http://pateric.ro/slider.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 9

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 10