Cartea:   »

Cărți

Randuiala tunderii cand nu se face in timpul Sfintei Liturghii

Rânduiala tunderii când nu se face în timpul Sfintei Liturghii

 

Ieromonahul face începutul zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru… Cântăreţii: Amin. Slavă Ţie Dumnezeul nostru…, Împărate ceresc…, Sfinte Dumnezeule…, Slavă…, Şi acum…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia…

 

Şi troparele acestea, glasul al 6‑lea:

Miluieşte‑ne pe noi, Doamne, miluieşte‑ne pe noi…, Slavă…, Doamne miluieşte‑ne pe noi…, Şi acum…, Uşa milostivirii deschide‑o nouă… (Vezi pag. 7).

 

Apoi se cântă troparul Braţele părinteşti… (de 3 ori), după cum s‑a arătat mai înainte, şi celelalte ale tunderii.

După rugăciunea Doamne, Dumnezeul nostru, du înăuntru pe robul Tău (N)…, rostită de ieromonah, se zice ectenia aceasta:

 

Cu pace Domnului să ne rugăm.

Pentru pacea de sus…

Pentru pacea a toată lumea…

Pentru fratele nostru (N), pentru acoperirea şi ajutorul lui de la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca neprihănit, neosândit şi neîmpiedicat să împlinească el desăvârşirea chipului monahicesc, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să petreacă el în toată cucernicia, în dreapta credinţă şi curăţie, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să se lepede el de omul cel vechi şi ca să se îmbrace în omul cel nou, cel zidit după chipul lui Dumnezeu, Domnului să ne rugăm.

Pentru lăsarea şi iertarea păcatelor lui săvârşite până acum, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să ne izbăvim noi de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

Apără, mântuieşte, miluieşte…, Pe Preasfânta, curata…, Pe noi înşine şi unii pe alţii…

 

Ecfonisul:

Că sfânt eşti Dumnezeul nostru… Şi îndată:

Câţi în Hristos v‑aţi botezat, în Hristos v‑aţi şi‑mbrăcat, Aliluia (de trei ori).

 

Prochimen glasul al 3‑lea:

Domnul este luminarea mea, şi Mântuitorul meu…

 

Stih: Domnul este apărătorul vieţii mele…

 

APOSTOLUL

Din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, citire:

(VI, 10‑17)

Fraţilor, întăriţi‑vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui… (caută la pag. 48l).

 

Aliluia, glasul al 4‑lea:

Stih: Săracul acesta a strigat şi Domnul…

 

EVANGHELIA

Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire:

(X, 37‑38; XI, 28‑29)

Zis‑a Domnul: Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă… (caută la pag. 482).

 

La ectenia de după Evanghelie, după cererea: Încă ne rugăm pentru mila, viaţa… se zic şi cererile pentru cel nou călugărit (caută la pag. 482).

 

Ecfonisul:

Că milostiv şi iubitor de oameni, Dumnezeu eşti… Cântăreţii: Amin. Şi urmează otpustul.

Şi punând în mâinile celui nou călugărit Sfânta Evanghelie, îl aşază în strană şi toată frăţimea sărută Sfânta Evanghelie şi Sfânta cruce şi‑l întreabă: Cum te cheamă? Iar el spunându‑şi numele, fraţii îi răspund: Să te mântuieşti întru Domnul, frate, şi te roagă şi pentru noi. Şi până se face sărutarea, se cântă această stihiră, glasul 1:

Să cunoaştem, fraţilor, puterea tainei… (caută la pag. 483).

Cuvinte cheie: , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul