Cartea:   » »

Cărți

Randuiala impertasirii grabnice a celui bolnav

Rânduiala împărtăşirii grabnice a celui bolnav

Preotul, ajungând la bolnav şi luând pe sine epitrahilul şi felonul, zice: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă…, Şi acum…, Veniţi să ne închinăm… (de 3 ori). Şi Simbolul credinţei: Cred întru unul Dumnezeu… (pagina 22). Apoi aceste tropare:

Cinei Tale celei de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaş mă primeşte, că nu voi spune vrăjmaşilor Tăi taina Ta, nici sărutare îţi voi da ca Iuda; ci ca tâlharul, mărturisindu‑mă, strig Ţie: pomeneşte‑mă, Doamne, întru împărăţia Ta.

Slavă…

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le plineşti; Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Şi acum…, a Născătoarei:

Pe Dumnezeu L‑am cunoscut prin întruparea din tine, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; pe Acela roagă‑L să mântuiască sufletele noastre.

Doamne miluieşte (de 40 de ori).

Apoi citeşte rugăciunile acestea:

Rugăciunea întâi:

(letrină două rânduri) Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, singurul Care ai puterea a ierta păcatele oamenilor, ca un bun şi iubitor de oameni, Dumnezeule, treci cu vederea toate greşealele robului Tău (N), cele cu ştiinţă şi cu neştiinţă; şi fără osândă învredniceşte‑l să ia preacuratele Tale Taine, nu spre osândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curăţirea sufletului şi a trupului şi spre arvunirea împărăţiei Tale. Căci Tu eşti ajutor şi zid tare şi apărare împotriva potrivnicului, şi tu dai iertare şi curăţire greşealelor lui. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua:

(letrină două rânduri) Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei sufletului meu, pentru că este pustie şi toată surpată, şi nu afli în mine loc vrednic ca să‑Ţi pleci capul; ci fiindcă voieşti a fi cuprins de noi şi a petrece cu noi, ca un iubitor de oameni, curăţeşte pe robul Tău (N), de întinăciunea trupească şi sufletească şi învredniceşte‑l pe dânsul să se împărtăşească cu preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor lui şi spre curăţirea sufletului şi a trupului; pentru rugăciunile Preasfântei Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor, care din veac au bineplăcut Ţie. Că Ţie se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea, împreună şi Tatălui şi Sfântului Duh, acum şi pururea; şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a treia:

(letrină două rânduri) Domnul Dumnezeu, preamilostivul, să te miluiască. Domnul Iisus Hristos să‑ţi împlinească toate cererile cele bune. Domnul, Cel în toate puternic, să te izbăvească de tot necazul şi de toată boala. Domnul să te înveţe pe tine. Domnul să te înţelepţească. Domnul să‑ţi ajute. Domnul să te mântuiască. Domnul să te apere. Domnul să te păzească. Domnul să te cureţe. Domnul să te umple de bucurie duhovnicească. Domnul să‑ţi fie sprijinitor sufletului şi trupului tău. Domnul, ca un bun, milostiv şi de oameni iubitor, să‑ţi dea iertare de păcate. Domnul Dumnezeu, Iisus Hristos, la ziua judecăţii să te miluiască şi să te binecuvinteze în toate zilele vieţii tale. Că Aceluia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună şi Părintelui Celui fără de început şi Preasfântului, bunului şi de‑viaţă‑făcătorului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Şi de va fi fost mărturisit bolnavul mai înainte, îndată să fie împărtăşit cu Sfintele Taine; iar de nu, să se mărturisească. După mărturisire, citeşte

 

 

Rugăciunea

(letrină două rânduri) Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai iertat păcatele lui Petru şi ale desfrânatei, prin lacrimi, şi ai îndreptat pe vameşul care şi‑a cunoscut greşealele sale, primeşte mărturisirea robului Tău (N), şi cele ce a greşit de voie şi fără de voie, cu cuvântul, cu fapta, sau cu gândul, ca un bun, iartă‑i‑le; pentru că Tu singur ai putere a ierta păcatele. Că Tu eşti Dumnezeul milelor şi al îndurărilor şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Să zici şi aceasta rar, ca să o poată zice şi bolnavul după tine, sau măcar să o înţeleagă:

(letrină două rânduri) Cred, Doamne, şi mărturisesc că Tu eşti cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Care ai venit în lume să mântuieşti pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuşi preacurat Trupul Tău şi acesta este însuşi scump Sângele Tău. Deci mă rog Ţie, miluieşte‑mă, şi‑mi iartă greşalele mele cele de voie şi cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele cu ştiinţă şi cu neştiinţă; şi mă învredniceşte fără de osândă să mă împărtăşesc cu preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci. Amin.

Cinei Tale celei de taină… (caută înapoi la pagina 137).

Nu spre judecată sau spre osândă să‑mi fie mie împărtăşirea cu preacuratele Tale Taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului şi a trupului.

După aceea ia o părticică din Sfintele Taine şi o pune în linguriţă, în care toarnă puţin vin, cât îi este cu putinţă celui bolnav să ia mai lesne.

Şi aşa îl împărtăşeşte cu Sfintele Taine. Iar după aceea să zici aceasta: Slavă Ţie, Dumnezeule… (de 3 ori). Şi de este vreme, să citeşti rugăciunile de mulţumire, iar de nu, măcar aceasta:

Trupul Tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, să‑mi fie spre viaţa de veci, şi Sângele Tău cel scump, spre iertarea păcatelor. Şi să‑mi fie mie împărtăşirea aceasta spre bucurie, spre sănătate şi spre veselie. Şi la înfricoşătoarea şi a doua venire a Ta, învredniceşte‑mă pe mine păcătosul să stau de‑a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Amin.

Apoi: Acum liberează pe robul Tău…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia… Şi troparul zilei. Slavă…, Şi acum…, al Născătoarei:

Pentru rugăciunile tuturor sfinţilor, Doamne, şi ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă‑ne‑o nouă şi ne miluieşte pe noi, ca un îndurat.

Doamne miluieşte (de 3 ori) şi otpustul zilei.

Cuvinte cheie: , , , ,

Warning: fopen(http://pateric.ro/slider.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home2/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home2/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 9

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home2/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 10