Cartea:   » »

Cărți

Randuiala Botezului pe scurt

Randuiala Botezului pe scurt

Se cuvine a şti că de va fi pruncul atât de slab, încât să fie primejdie şi îndoială că nu va trăi până ce se va plini toată rânduiala Botezului, precum mai sus s‑a rânduit, la o astfel de întâmplare, se aduce apă şi preotul lasă acea lungă rânduială şi săvârşeşte pe scurt, după cum se arată mai jos, începând aşa:

Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apoi: Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia…

Apoi preotul zice această

Rugăciune

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, Făcătorule a toată zidirea cea văzută şi cea nevăzută, Cel ce ai făcut cerul şi pământul, marea şi toate cele ce sunt în ele, Cel ce ai adunat apele la un loc, Cel ce ai încuiat adâncul şi l‑ai pecetluit pe el cu înfricoşător şi slăvit numele Tău, Cel ce ai ridicat apele mai presus de cer, Tu ai întemeiat pământul pe ape, Tu ai întărit cu puterea Ta marea, Tu ai zdrobit capetele balaurilor în ape, Tu înfricoşător eşti şi cine Îţi va sta împotrivă? Caută, Doamne, spre zidirea Ta aceasta şi spre apa aceasta, şi‑i dă ei har de izbăvire, binecuvântarea Iordanului; fă‑o pe ea izvor de nestricăciune, dar de sfinţenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, demonilor pieire, de puterile cele potrivnice neatinsă, plină de putere îngerească, ca să fugă de la ea pizmaşii zidirii Tale, că am chemat numele Tău, Doamne, cel minunat, slăvit şi înfricoşător pentru cei potrivnici.

Şi îndată toarnă untdelemn în apă şi apoi îl botează, zicând: Se botează robul lui Dumnezeu (N) şi celelalte. Apoi îl unge cu Sfântul Mir, zicând: Pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Şi după aceasta, îmbrăcându‑l pe el, înconjoară cu dânsul, după obicei, cântând; Câţi în Hristos v‑aţi botezat… Şi făcând sfârşit, îl împărtăşeşte.

Iar după aceasta, întâmplându‑se ca să trăiască pruncul, atunci dator este preotul să‑i citească toată slujba Botezului, afară de afundare şi ungere.

SE CUVINE A ŞTI iarăşi, că de va fi pruncul slab, precum mai sus s‑a zis, şi nu s‑ar întâmpla preot, atunci, ca să nu moară pruncul nebotezat, orice parte bărbătească, sau nefiind nimenea dintre bărbaţi, atunci moaşa, sau orice altă femeie, luând apă, să‑l boteze, zicând: Se botează robul lui Dumnezeu (N), în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Iar de va trăi pruncul după acest botez, trebuie să fie adus la preot ca să plinească ungerea cu Sfântul Mir şi toată slujba Botezului după cuviinţă.

Cuvinte cheie: , ,

Warning: fopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: fopen(http://pateric.ro/slider.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 9

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 10