Cartea:   » »

Cărți

Invatatura despre canoane

Învăţătură despre canoane

scoasă din Canoanele sfintelor sinoade şi ale sfinţilor părinţi, şi cum trebuie date pentru fiecare păcat

Pentru preacurvie, ani 15 să nu se împărtăşească, după canonul 58 al marelui Vasile.

Iar canonul de la Ancira, pe preacurvari ca şi pe curvari îi canoniseşte, însă numai pe cei ce se făgăduiesc că vor face milostenie şi alte fapte bune.

Sodomia, ani 15: canonul 2 al marelui Vasile.

Curvia cu dobitoc, ani 15: canonul 63 al marelui Vasile.

Pentru curvie, ani 7: canonul 59 al marelui Vasile.

Cel ce va curvi cu nora, cu soacra, sau cu mama soacrei, ori cu dobitoace sau cu păsări păcătuind, sau cu femeia lui peste fire curvind, sau cu vrăji umblând, să nu mai fie preot: canonul 81 al marelui Vasile.

Cel ce va curvi cu sora lui cea de un tată şi de o maică, ani 20 să nu se împărtăşească: canonul 62 al marelui Vasile. Iar Ioan zice, 15 ani.

Cel ce va curvi cu nora, cu soacra, sau cu mama soacrei, ori cu cumătra, ani 11, după canonul 79 al marelui Vasile.

Cu vară primară, ani 10; cu a doua vară, ani 9; cu mama naşei sale, ani 11; iar cu naşa, ani 20; cu cumnata, ani 11. Femeia ce va curvi cu doi fraţi, ani 11.

Cu mama vitregă, ani 12, după canonul 79 al marelui Vasile. Pentru fecioară mai mică de 12 ani, cine o va strica, ani 12, după Ioan Pustnicul.

Aşijderea femeile care n‑au bărbaţi, cu canonul curviei să se canonisească.

Iar cele cu bărbaţi, cu canonul preacurviei să se canonisească, adică cu ani mai mulţi.

Cel ce va umbla cu femeia sa peste fire, ani 5 şi preot să nu se facă. Aşa să canoniseşti şi pe femeie, de va fi fost cu voia ei, iar de va fi fost cu sila, mai uşor s‑o canoniseşti, însă precum vei pricepe tu sila ei.

Cel ce va umbla cu femeie străină, peste fire, 15 ani.

Cel ce jură strâmb, ani 10, iar de a făcut aceasta de nevoie, ani 6: canonul 88 al marelui Vasile.

Martorul mincinos, ani 6.

Cel ce face malahie, post de 40 de zile, şi metanii 100 pe zi; iar de nu va posti, un an să nu se împărtăşească, şi câte 50 metanii pe zi.

Iar de a făcut unul cu altul malahie, peste 80 de zile, sau 2 ani să nu se împărtăşească şi câte 50 metanii pe zi.

De va muri copilul nebotezat din nepurtarea de grijă a părinţilor lui, ani 3 să nu se împărtăşească, mâncând lunea, miercurea şi vinerea, o dată, şi metanii 200 pe zi.

Iar de va fi din lenea preotului, atunci al lui este păcatul.

Cel ce va avea vrajbă cu careva să nu intre în biserică până nu se va împăca, că rugăciunea lui spre blestem şi spre păcate se socoteşte, şi să facă pe toată ziua câte 50 de metanii.

Femeia care‑şi va omorî pruncul de ţâţă, 7 ani să nu se împărtăşească.

Cuvinte cheie: , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul