Cartea:   » »

Cărți

Invatatura catre preotul ce urmeaza sa fie facut duhovnic

Învăţătură către preotul ce urmează să fie făcut duhovnic, cum să înveţe fără sfială pe cei ce vin către dânsul

Cel ce va trebui să ia asupră‑i sarcina cea grea a duhovniciei, unul ca acela este dator să se facă pildă şi chip al faptelor bune: înfrânat, smerit, lucrător de toată fapta bună, în tot ceasul rugându‑se către Dumnezeu ca să i se dea lui cuvântul înţelegerii, şi al cunoştinţei, ca să poată îndrepta pe cei păstoriţi de dânsul. Şi mai înainte de toate, dator este să se îndeletnicească cu citirea dumnezeieştii Scripturi, a Legii Vechi şi a celei Noi; să ştie pe de rost cele zece porunci şi cu de‑amănuntul să le păzească; să ştie de asemenea Tainele şi dogmele credinţei ortodoxe; să postească întâi el miercurea şi vinerea peste tot anul şi orânduitele posturi, dar mai ales Postul Mare după apostoleştile şi soborniceştile canoane, ca din bunătăţile ce are el să poată porunci şi altora ca să le facă. Căci de va fi el însuşi fără învăţătură şi neînfrânat şi iubitor de dezmierdări, cum va putea învăţa pe alţii fapta cea bună? Sau cine ar fi atât de nepriceput, ca să poată asculta la cele ce zice el, văzându‑l pe el că este fără de orânduială şi beţiv? Căci zice dumnezeiasca Scriptură: «mai crezută este vederea decât auzul».

Drept aceea ia aminte la tine, o duhovnice, ca nu pentru nepurtarea ta de grijă să piară vreun suflet, căci din mâna ta se va cere. Căci iarăşi zice Scriptura; «blestemat este tot cel ce face lucrul Domnului cu nepurtare de grijă». Să nu te grăbeşti, ci pe rând, cum aici s‑a însemnat, pe câte unul să întrebi, nemirându‑te de mărimea sau mulţimea păcatelor ce ţi se vor spune, nici înfricoşându‑te, ca nu cumva să tai îndrăzneala celui ce se mărturiseşte şi să ascundă păcatele sale; ci cu faţa blândă să‑i zici că ori în ce fel de păcat ar fi căzut, mărturisindu‑l şi părăsindu‑l şi plinindu‑şi canonul, Dumnezeu îl iartă. Însă să iei aminte iarăşi ca nu cumva prea cu de‑amănuntul iscodind întâmplările şi lucrurile păcatelor, să le aţâţi şi în inima ta.

Aşijderea şi marele Vasile zice: «să nu te temi de om pentru mărirea şi căderea lui, ca nu cumva să dai pe Fiul lui Dumnezeu în mâinile celor nevrednici; nici să te ruşinezi de vreunul din cei mari ai pământului; ci chiar de ar fi împărat sau domn, nefiind vrednic, să nu cutezi a‑l împărtăşi cu Sfintele Taine, pentru că dumnezeieştile canoane poruncesc tuturor celor nevrednici să nu se împărtăşească, căci îndrăznind, în veac se vor osândi; şi de nu se vor întoarce, vai şi lor şi celor ce‑i împărtăşesc pe dânşii». Acestea şi altele ca acestea să păzeşti. Şi mai înainte de toate, să păzeşti în întregime toate dumnezeieştile porunci, ca să te poţi mântui pe tine şi pe cei ce te vor asculta pe tine.

Şi fiecare dintre voi, fără binecuvântarea arhiereului eparhiot, să nu îndrăznească a fi duhovnic, că unul ca acela cu pravila se va pedepsi ca un călcător al dumnezeieştilor canoane; pentru că nu s‑a păgubit numai pe sine, ci şi pe câţi s‑au mărturisit la dânsul, căci sunt nemărturisiţi. Şi câte a legat sau a dezlegat n‑au nici o putere, după canonul 6 al soborului din Cartagina şi după canonul 43 al aceluiaşi sobor.

Cuvinte cheie: ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul