Cartea:  

Cărți

Despre Molitfelnic

Evhologhionul (Ευχολογιον / Molitfelnic / Требник) este cartea care în prezent cu­prinde rânduiala săvârşirii Sfintelor Taine (cu excepţia Hiroto­niei), a Ierurgiilor bisericeşti şi a slujbelor pentru diferite tre­buinţe. Drept prototip al acestei cărţi pot fi considerate Evho­lo­ghio­nul lui Serapion de Tmuis şi Cartea a VIII‑a a Con­sti­tu­ţi­ilor Apostolice.

La început Evhologhionul (bizantin) cu­prin­dea în sine, pe lângă rându­iala „Tainelor”, şi textele din Litur­ghi­er şi cele din Arhieraticon. Cu timpul, prin secolul al XIII‑lea, aceste cărţi au început să se separe.Astăzi se păstrează mai multe manuscrise ale vechiului Ev­ho­loghion bizantin (secolele al VIII‑lea–al XII‑lea), care arată anu­mite dife­renţe de text şi mai ales de formă ale unor gesturi şi acte li­turgice în săvârşirea Tainelor.

Deci rugăciunile şi rân­du­ie­lile Evhologhionului au cunoscut şi ele o evoluţie aparte, unele rân­duieli fiind modificate chiar în Evul Mediu târziu. Litur­gis­tul francez André Jacob clasifică manuscri­sele Evholo­ghi­o­nului bizantin în patru grupe, fiecare din ele re­flectând redactări diferite ale unui conţinut asemănător.

Aceste grupe sunt: a) constantinopolitană primară; b) constantinopolitană târzie; c) periferică primară; d) periferică târzie. De obicei, cele periferice au un conţinut mai bogat, întrucât cei care le‑au redactat, pe lângă rugăciunile şi întreg conţinutul Evhologhionului constantinopolitan, încercau să menţină şi pro­pria tradiţie locală, înscriind astfel mai multe rugăciuni „de al­ternativă”. Cu timpul, acestea (locale) au fost pur şi simplu adăugate la cele din prima şi a doua grupă de manuscrise, for­mând nişte rânduieli mai complexe, uneori cu repetări de idei, iar alteori fără o continuitate clară.

Cele mai importante codice bizantine care conţin texte ale re­dactărilor vechi sunt: Barberini 336 (secolul al VIII‑lea) – copie sud‑italiană ce se află la Vatican; Leningradensis gr. 226, nu­mit şi Evhologhionul lui Porfiri Uspenskiy (secolul al IX‑lea sau chiar al VIII‑lea); Sevastianov graecus 474 (seco­lele al X‑lea–al XI‑lea); Coislinus 213 – Evhologhion constan­ti­nopolitan din anul 1027 aparţinând preotului Stratèghios de la Sfân­ta Sofia; Grottaferrata (secolele al XII‑lea–al XIII‑lea), nu­mit şi Evhologhionul lui Visarion (Bessarion). Prima edi­ţie cri­tică şi istorică a Evhologhionului bizantin o face Jacob Goar. Ediţia a II‑a de la Veneţia – 1730 – este cea mai cu­nos­cută.

Cuvinte cheie:

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul