Cartea:  

Cărți

Cuvant de invatatura in Sfanta si Marea Joi, al celui intre sfinti parintelui nostru Ioan Gura de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului

Binecuvintează, părinte.

 

(letrină două rânduri) Iubiţilor şi preadoriţilor mei fraţi, care v‑aţi adunat în sfânta lui Dumnezeu biserică, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu în cuvioşie şi dreptate, şi cu frică să vă împărtăşiţi cu Sfintele, preacuratele, nemuritoarele şi înfricoşătoarele Taine ale lui Hristos, ascultaţi‑mă pe mine smeritul şi nevrednicul, căci nu sunt eu cel ce grăiesc şi vă învăţ pe voi, ci harul Preasfântului şi de‑viaţă‑făcătorului Duh; nu grăiesc de la mine, ci precum m‑am învăţat din dumnezeieştile canoane şi de la purtătorii de Dumnezeu părinţi; şi precum a primit Biserica de la înţelepţii şi dumnezeieştii Apostoli, aşa grăiesc şi eu însumi smeritul şi cel mai mic dintre toţi. Faptele voastre nu le ştiu; îndeletnicirile nu le cunosc; şi pentru aceea fiind cuprins de frica lui Dumnezeu, vă sfătuiesc pe fiecare dintre voi, pe bărbaţi şi pe femei, pe cei mici şi pe cei mari: nimeni dintre voi, vinovat fiind de păcat şi mustrat de cugetul său, mai înainte de a se pocăi şi a se spovedi, să nu cuteze cu nebăgare de seamă să se apropie şi să se atingă de acest foc dumnezeiesc, pentru că Dumnezeul nostru este foc mistuitor; şi celor ce se apropie cu credinţă şi cu frică, ca de Dumnezeu Împăratul şi Judecătorul nostru al tuturor, le arde şi le mistuie păcatele, iar sufletele le luminează şi le sfinţeşte; dar celor necredincioşi şi celor ce se apropie cu batjocură, le arde şi le mistuie sufletele şi trupurile. Pentru aceasta între voi mulţi adorm bolnavi şi neputincioşi, adică mulţi mor nespovediţi şi neîndreptaţi.

În sfârşit, vă rog, fraţii mei, şi zic: nici jurător sau călcător de jurământ, sau mincinos, sau clevetitor, sau desfrânat, sau preadesfrânat, sau sodomit, sau răpitor, sau beţiv, sau hulitor, sau cu pizmă asupra fratelui său, sau ucigaş, sau vrăjitor, sau fermecător, sau otrăvitor, sau descântător, sau ghicitor, sau tâlhar, sau eretic să nu vină nespovedit şi nepregătit, nici să se atingă, sau să se apropie de înfricoşătoarele Taine ale lui Hristos, pentru că înfricoşător este a cădea în mâinile lui Dumnezeu celui viu; căci mai tăios este cuvântul lui Dumnezeu decât sabia cea cu două ascuţişuri, care ajunge până la încheieturi şi până la creieri şi până la oase şi până la gânduri şi până la inimă. Deci vedeţi, fraţii mei, ca nimeni, nepocăit sau nepregătit sau nevrednic, să nu se apropie ca să se împărtăşească cu înfricoşătoarele şi preacuratele Lui Taine. Căci însuşi zice: Eu sunt Dumnezeul vostru şi nu este Dumnezeu afară de Mine. Eu sunt Cel ce iau viaţa şi Eu sunt Cel ce dau viaţa; şi nu este cine să vă scoată pe voi din mâinile Mele. Căci El este Împăratul veacurilor, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Părintele Lui cel fără de început şi cu Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cuvinte cheie: , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul