Cartea:   » »

Cărți

Canoanele Sfintilor Apostoli si ale Sfintilor Parinti pentru Sfantul Botez

Canoanele Sfinţilor Apostoli şi ale Sfinţilor Părinţi pentru Sfântul Botez

Canonul 47 al Sfinţilor Apostoli zice:

Dacă vreun episcop sau preot va boteza a doua oară pe cel ce are botez adevărat sau nu va boteza pe cel botezat de ereticii care nu botează în numele Sfintei Treimi, să se caterisească ca unul ce‑şi bate joc de crucea şi moartea Domnului, nefăcând deosebire între preoţi şi popii mincinoşi.

Asemenea porunceşte şi Canonul 48 al sinodului de la Cartagina:

Canonul 49 al Sfinţilor Apostoli porunceşte a boteza în Tatăl şi în Fiul şi în Sfântul Duh, după cuvântul Domnului, iar nu în trei fără început sau în trei Fii, sau în trei Mângâietori, căci unul este fără început: Tatăl, pentru că n‑are început; şi unul este Fiul, pentru naşterea cea negrăită; şi unul Mângâietorul, Sfântul Duh, pentru purcederea din Cel nenăscut. Iar cei ce nu fac aşa, fie episcopi, fie preoţi, să se caterisească.

Iar Canonul 50 al Sfinţilor Apostoli zice:

Episcopul sau preotul, care nu va face trei afundări ale Tainei într‑un botez rostind la fiecare afundare câte un nume al Sfintei Treimi, ci va afunda pruncul numai o dată spre închipuirea morţii Domnului, cum făceau ereticii eunomieni, să se caterisească. Căci Domnul n‑a zis: Să botezaţi în moartea Mea; ci: Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându‑i pe ei în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Canonul 7 al sinodului II ecumenic:

Legiuieşte cum trebuie a primi la Ortodoxie pe cei ce se întorc dintre eretici. Aşa, împărţindu‑i în două, a rânduit pe unii numai a‑i unge cu Sfântul Mir, iar pe alţii a‑i boteza din nou. Deci arienii, macedonienii, sabatienii, novaţienii ce se zic catari, aristerii, cvartodecimanii, adică tetradiţii şi apolinariştii, ca unii ce se botează asemenea cu noi, nu se cade a fi botezaţi din nou; ci, după lepădarea în scris de erezia lor, se porunceşte a‑i unge în chipul crucii cu Sfântul Mir la frunte, la ochi, la nări, la gură şi la urechi, zicând: Pecetea harului Sfântului Duh, Amin. Iar eunomienii, ce se botează cu o singură afundare, montaniştii, numiţi şi frigi, şi sabelienii, ce învaţă că Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh sunt o singură persoană, precum şi cei asemenea acestora, venind la Biserica Ortodoxă, trebuie a fi botezaţi din nou, ca nişte adevăraţi păgâni; căci sau deloc nu s‑au botezat, ori s‑au botezat, însă nu după rânduielile Bisericii Ortodoxe. Şi părinţii bisericeşti îi socotesc ca pe nişte neluminaţi în credinţa creştină. De aceea, în ziua întâi îi primim între creştini, a doua zi îi facem catehumeni, adică îi învăţăm legea, a treia zi îi punem să jure, adică să se lepede de eresurile lor; şi după ce le suflăm de trei ori în faţă şi în urechi, atunci îi învăţăm articolele credinţei, şi‑i punem să vină mult timp la biserică, spre a asculta Sfânta Scriptură; şi numai aşa, încredinţându‑ne de credinţa lor, îi botezăm.

Canonul 48 al sinodului din Laodiceea zice:

Se cuvine ca cei botezaţi să se ungă şi cu cereasca Ungere (Sfântul Mir); căci acesta, fiind sfinţit prin rugăciuni şi prin chemarea Sfântului Duh, sfinţeşte şi pe cei ce se ung cu el şi‑i face părtaşi cereştii împărăţii a lui Hristos, dacă lenevirea vieţii şi răutatea faptelor nu ne vor îndepărta pe noi de ea.

Canonul 6 al sinodului din Neocezareea zice:

Femeile grele, de vor vrea a se boteza, să nu fie oprite de la botez; dar să se boteze în urmă şi pruncul ce se va naşte dintr‑însele, deoarece pruncul nu primeşte din botezul mamei sale, că încă acela la lumină n‑a ieşit, nici are vreo voie. De aceea trebuie a‑l lumina prin botez.

Canonul 6 al lui Timotei Alexandrinul zice:

Femeia catehumenă (încă nebotezată), de se va întâmpla să aibă necurăţenia lunară în ziua în care voieşte a se boteza, să nu se boteze, ci să se amâne pe altă zi.

Canonul 1 tot al aceluiaşi zice:

Copilul sau bărbatul catehumen, de va merge fără viclenie când se face Liturghie şi se va împărtăşi cu dumnezeieştile daruri, fără ca preotul să ştie că el este catehumen, unul ca acesta îndată să se boteze, că Domnul l‑a chemat pe el.

 

Canonul 4 al Sfântului Chiril zice:

Unii dintre catehumeni, deşi sunt îndepărtaţi şi amânaţi, suferind pedeapsă pentru păcate, de se va întâmpla să fie aproape de moarte, să se boteze, ca, ieşind din cele lumeşti, să nu fie neîmpărtăşiţi cu harul luminării.

Canonul 2 al lui Timotei Alexandrinul zice:

Omul catehumen, de se îndrăceşte, până nu se va curaţi de diavolul cel necurat, să nu fie botezat, căci nu este cuviincios ca cel care s‑a dat pe sine spre locuire diavolului, prin aplecarea la fapte rele, să primească în sine lumina Sfântului Duh, mai înainte de ce ar fi scăpat deplin de duhul cel rău şi întunecat. Iar de i‑ar sosi moartea, atunci trebuie botezat, pentru a nu ieşi din viaţă lipsit şi neîmpărtăşit de harul dumnezeiesc.

Canonul 4 al aceluiaşi zice:

Dacă, fără a fi muncit de demon, catehumenul din pricină de boală rea şi‑ar ieşi din minţi şi din fire, încât să nu poată nici răspunde, să fie botezat fără nici o îndoială, deoarece făcându‑se catehumen de bunăvoie, şi‑a arătat dorinţa de a îmbrăţişa credinţa.

Canonul 111 (122) al sinodului din Cartagina zice:

Harul dat nouă prin botez ne aduce nu numai iertarea de păcate, ci şi puterea de a nu mai păcătui, afară dacă prin lenevire ne vom deda iarăşi păcatelor. Iar pe cei ce n‑ar cugeta aşa, acest canon îi dă anatemei.

Cuvinte cheie: , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul